+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVyhodnoteniesúťažeDPPM 

    Dňa 6.6.2013 sa zúčastnili žiačky nášho Zdravotníckeho krúžku súťaže Družstiev prvej pomoci mladých . Súťaž organizoval ÚzS SČK Košice – mesto, pre žiakov stredných škôl v Košiciach.  Súťaž DPPM bola organizovaná v Gymnáziu Park mládeže v Košiciach.

     Družstvo mladých zdravotníkov v ŠI Medická 2, KE  v tomto šk. roku 2012/13 tvorili  členovia, žiačky 1. a 2.  roč., ktoré sa zodpovedne pripravovali  v Zdravotníckom krúžku a pri svojom   vystúpení úspešne reprezentovali ŠI v zložení  : Kapitán - Magdaléna Dulová  a členovia DMZ – Zuzana Kočišová, Júlia Kõrmõdiová, Gabriela Dienesová, Natália Čižmádiová  a náhradníčka Romana Jaselská. Pri príprave odborne pomáhal František Juhász.  Z 12 súťažiacich družstiev obsadili pekné 4 miesto.       

    Priebeh súťaže , skúsenosti a pocity z výkonov členov súťažného družstva ,  aktívny a zodpovedný prístup k reprezentácii ŠI  a ďalšie postrehy, to všetko sme si so žiačkami povedali   hneď po vyhodnotení  pri občerstvení, kde žiačky sebakriticky priznali svoje ešte nedostatky a chyby s konštatovaním, že už teraz  sú  z nich poučení do budúcnosti.

     Spracovala : A.Šemorádiková

                             vychovávateľka ŠI

DPPM

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.