+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDni cezhraničného priateľstva v školskom internáte

V dňoch 9. – 10.októbra  2014 sa uskutočnili „Dni cezhraničného priateľstva“, ktorých cieľom bolo upevňovať a prehlbovať partnerstvo  vytvorené medzi inštitúciami, zamestnancami a študentmi v rámci projektov prihraničnej spolupráce.

Na stretnutie boli pozvaní  maďarskí študenti z Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium v Miškolci a ukrajinskí študenti z univerzity v Mukačeve. Žiaľ, pre problematickú situáciu na Ukrajine sa stretnutia zúčastnil len maďarský partner, s ktorým náš školský internát realizoval dva projekty cezhraničnej spolupráce – v roku 2006/2007 „ Spoločne sa učme Európu” a v roku 2009/2010 „Spoločne ďalej v Európe”.

Počas dvoch dní sme našim cezhraničným hosťom pripravili naozaj zaujímavý program. Po príchode do školského internátu sa ich ujala žiacka rada, ktorá im predstavila  internátny  život, jeho priestory, krúžky, aktivity i  najobľúbenejšie formy trávenia voľného času študentov.

V popoludňajších hodinách sa na ihrisku odohral medzinárodný nohejbalový turnaj, v ktorom si svoje sily zmerali dve maďarské a dve slovenské družstvá chlapcov. Súťažnú atmosféru dotvárali svojim povzbudzovaním naši študenti. Na stupni víťazov sa ocitli maďarskí chlapci a tak si odnášali domov zlatú aj striebornú medailu.

Večer sa v jedálni internátu stretlo viac ako 200 študentov na večenom programe pod názvom „Večer  priateľstva”, kde  sa v kultúrnom programe striedali básne i piesne vo všetkých troch jazykoch – slovenčine, madarčine a ukrajinčine. Na diaľku pozdravil naše stretnutie aj zástupca cezhraničného partnera na Ukrajine – pán Sergej Stryukov, s ktorým sme v roku 2011 až 2013 realizovali projekt „Výchova k európskym hodnotám”.                                   

Súčasťou tohto večera bol aj kvíz  o Európskej únii, v ktorom  si štyri súťažné družstvá zmerali úroveň svojich vedomostí o EÚ. Tu sa víťazom stalo družstvo nášho internátu.

Po vyhlásení výsledkov sa program posunul do ľudovej veselice.

Druhý deň programu mladí ľudia z Miškolca pod vedením profesionálneho sprievodcu poznávali krásy a históriu nášho mesta a plní zážitkov  sa rozlúčili so svojimi slovenskými priateľmi a  vrátili sa  do svojich domovov.

http://www.itvtv.sk/index.php?option=com_hdflvplayer&Itemid=53&title=Projekt-Škol.internátu-v-Košiciach&compid=0&id=368&page=1

 PhDr.Angelika Prevozňáková, manažérka projektov  cezhraničnej spolupráce

 

Dni cezhraničného priateľstva

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.