+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skNávšteva divadelného predstavenia

Stanislava Rakúsa: ROZÁLIA

V súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam  pani vychovávateľka Hockicková zabezpečila dňa 18. apríla 2016 pre žiakov ŠI návštevu divadelného predstavenia Stanislava Rakúsa: ROZÁLIA.

Dramatická kompozícia piatich poviedok Stanislava Rakúsa počas predstavenia zaviedla  46 žiakov ŠI do minulého storočia.

Žiaci počas predstavenia, ktoré sa odohrávalo v strede javiska, boli svedkami  piatich monodrám, ktoré mapovali deformujúci vplyv piatich desaťročí – päťdesiate, šesťdesiate, sedemdesiate, osemdesiate a deväťdesiate roky minulého storočia. Hutné  dialógy hercov odhaľovali mechanizmy myslenia, pomenúvali aj strach doby v čase normalizácie a najmä jej bizarnosť.

Predstavenie bolo pre žiakov prínosom a cestou späť do ŠI sa rozprúdila živá diskusia o období našej histórie, ktorú sami nezažili.  A tak  už len môžeme dúfať, že na základe poznania toho, čo sa odohrávalo v minulosti majú možnosť sa poučiť aj do budúcnosti.

 Foto: Ing. Karoľová Mária

Zodpovedná: Mgr. Hockicková Renáta

Divadlo Rozália

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.