+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skMedzi veľmi obľúbené patria v našom internáte diskotéky, ktoré pre žiakov pripravuje Žiacka rada ŠI.

Mnohé diskotéky sú obohatené o rôzne súťaže a hry. Každý výherca si okrem dobrého pocitu z výhry odnesie aj sladkú odmenu. Žiaci sa v tomto školskom roku rozhodli pre tematické zameranie – Prvá, Imatrikulačná, Mikulášska, Polročná, Valentínska, Koncoročná, atď.

Preto neváhaj a príď si zatancovať aj Ty! Alebo si príď dať zahrať na želanie!