+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skPripomenuli sme si svetový Deň zdravia v ŠI

Pod vedením pani vychovávateľky Zahradníčkovej, ktorá je koordinátorkou projektu ZDRAVÝ

INTERNÁt, sme sa  zapojili do svetového Dňa zdravia aj my, študenti bývajúci v ŠI Medická 2

v Košiciach. Akciu aktívne viedli študentky strednej  zdravotníckej školy Petra Lazorčáková,

Michaela Hlivjaková, Jana Kiššáková a Lucia Bujňaková. Chvíľami to vyzeralo ako na urgentnom

príjme, meral sa tlak, zisťovali sa životné funkcie, prebiehali ukážky 1. pomoci za asistencie žiačok .

Sofie Hunčárovej a Michaely Antalovej spolu s pani vychovávateľkou Šemorádikovou, na videu si

mohli študenti pozrieť a zároveň na pripravenom lehátku precvičiť 5 Tibeťanov, zumbu.

Prítomní, podotýkam, že akcie sa zúčastnili aj pracovníci ŠI, si mohli zistiť prvé príznaky

zdravotných problémov a  informovať sa o možnostiach ako predchádzať zdravým životným štýlom 

civilizačným chorobám.

Prítomní sa zaujímali  ako zmeniť stravovacie  návyky a prispieť k zdravému spôsobu života, získali

letáčiky s pokynmi prvej pomoci pri život ohrozujúcich situáciách.

Tento album neobsahuje fotky.Error: The template named "" that this Album is set to use does not exist. Please go to the Album Admin Panel and assign a different template to this Album.