+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDeň zdravia

Celointernátna akcia – Deň zdravia - sa uskutočnila dňa 08.04.2014 podľa celoročného plánu ŠPZ – Zdravý internát. Cieľom akcie bolo motivovať žiakov ku  zdravému stravovaniu, preventívnym vyšetrením tlaku, hladiny cukru, tuku, BMI indexu a tým zistiť prvé príznaky zdravotných problémov a informovať prítomných o možnostiach ako predchádzať civilizačným chorobám zdravým životným štýlom .

Akcie sa zúčastnili žiaci z celého ŠI. Aktívne sa do akcie zapojili žiaci zo 7. poschodia od p. vychovávateľa Kozáka a z 5. p. od p. vychovávateľky Zahradníčkovej. V rámci večere sa zapojili do aktivity žiaci z celého ŠI spolu so zamestnancami. Akcia bola obohatená pútačmi s informáciami k danej problematike. Bola tiež zdokumentovaná a mala medzi žiakmi  a zamestnancami úspech.

Cieľ akcie bol splnený, prítomní si skontrolovali svoj zdravotný stav. Zaujali ich videá ako 5 Tibeťanov, zumba, posilňovacie cvičenia. Prítomní sa zaujímali ako zmeniť zlé stravovacie návyky a prispieť k zdravému spôsobu života. Získali letáčiky s pokynmi prvej pomoci pri život ohrozujúcich situáciách.

Pripomienky k akcii neboli žiadne, naopak, so všetkým boli zúčastnení spokojní, miesto a čas boli vhodne zvolené, žiaci si priali akciu robiť častejšie.

 

 

Vypracovala: Ing. Tatiana Zahradníčková

koordinátor projektu Zdravý internát

Deň zdravia 2014

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.