+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDeň zdravia

Celointernátna  akcia  – „Deň zdravia“  sa uskutočnila dňa 21.04.2016.Cieľom akcie bolo  motivovať žiakov ku  zdravému  stravovaniu, preventívnym  vyšetrením tlaku, cukru, tuku, BMI indexu, zistiť prvé príznaky zdravotných problémov. Prítomní boli  informovaní o možnostiach ako predchádzať zdravým životným štýlom  civilizačným chorobám. V rámci večere sa zapojili do akcie žiaci z celého ŠI spolu so zamestnancami.  Akcia bola obohatená pútačmi s informáciami k danej problematike, ochutnávkou zdravej stravy a umeleckým vyrezávaním z ovocia.

Akciu pripravila : Ing. T. Zahradníčková

 

Deň zdravia 2016

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.