+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDeň zdravej výživy

16. október ako Svetový deň výživy - každoročne sa oslavuje od roku 1981 vo viac než 150 krajinách sveta.

Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje  zdravie každého človeka. Aj    v našom školskom internáte sme si tento deň pripomenuli a zorganizovali sme Deň zdravej výživy dňa 19.10.2016.  Študenti si mohli počas tohto dňa vypočuť informácie, ktoré boli venované správnym zásadám stravovania a dôsledkom, ktoré nás môžu postihnúť, ak nedodržiavame zásady zdravej výživy. Počas akcie mohli študenti a vychovávatelia ochutnať zdravé zeleninové nátierky, mrkvový šalát, ovocné výživy a koláče, ktoré pripravili pre študentov pani kuchárky z našej jedálne. Ďalej mohli ochutnať rôzne cereálne a celozrnné tyčinky a džúsy rôznych druhov. Študentom ochutnávky veľmi chutili, no najväčší úspech mal zelený nápoj – kaktusový džús. Chceli sme tak docieliť, aby nadobudnuté poznatky aplikovali do svojho každodenného  života. Nechceli sme u žiakov dosiahnuť iba to, aby mali jeden „zdravý deň,“ ale poskytli sme  im návrhy na dlhodobé zlepšenie výživy a zmenu prístupu k výžive.

Akcie sa zúčastnilo 45 žiakov ŠI. 

Fotodokumentácia: Mgr. Mária Urbanová

Za akciu zodpovedná: Mgr. Miroslava Kuchárová

Deň výživy

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.