+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk 

Vyhodnotenie podujatia Deň vody

Názov podujatia : Svetový deň vody 2013 na podporu medzinárodnej vodnej spolupráce

                     / Voda je hnacou silou celej planéty/


  Podujatie sa uskutočnilo dňa 20. 03.2013  -   vo vestibule ŠI medická 2, Košice.

 

Uvedomiť si, že bez zachovania čistých zdrojov pitnej vody, nie je možné prežitie ľudstva. Formovanie osobného postoja k rozumnému užívaniu vody aj k ochrane vodných zdrojov.

 

Žiaci školského internátu mali možnosť spoznať minerálnu a pramenitú vodu, ktorá  pochádza zo Slovenska. K dispozícii bolo 33 druhov vôd, ktoré prezentovali žiačky 2. VS. Pri degustácii podrobne informovalí aj o zložení každej   minerálnej vody.

Podujatie navštívilo 264 žiakov jednotlivých VS  ŠI. Sprievodnou akciou tohto podujatia bola aj rozhlasová relácia, ktorá bola venovaná tomuto významnému dňu.

 

Košice, 26. 03. 2013                                        Mgr.Tomská Agnesa

 

Deň vody

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.