+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk Deň narcisov 2016

 

15. apríla 2016 sa konal 20. ročník celoslovenskej verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2016. Školský internát sa už 6. krát zapojil do tohto projektu.

Projekt bol v rámci ŠI spropagovaný a to:

  • prostredníctvom pútača (vytvorený žiačkou 12.VS),
  • OZ na všetkých poschodiach a v zborovni.

Zbierky sa tento rok aktívne zúčastnilo 40 žiakov z 13 VS. Zbierka prebiehala v rámci internátu a v uliciach mesta Košice. Nepriamo bola do akcie zapojená väčšina žiakov, ako aj personálu ŠI.

Aktivitou dobrovoľníkov sa podarilo vyzbierať a na konto LPR vložiť 1660,74 €.

 

Mgr. Gabriela Gačková – zodpovedná za akciu

V Košiciach, 18. apríla 2016

Deň narcisov 2016

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.