+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDeň narcisov

15.4.2011 sa konala celoslovenská verejná finančná zbierka Deň narcisov. Školský internát sa 2. krát zapojil do tohto projektu a v zastúpení organizácie Ligy proti rakovine sme sa zúčastnili zbierky ako spoluorganizátori.

Projekt bol 3 týždne pred termínom a tiež priebežne spropagovaný a to: vylepením plagátov, pútača (vytvorené žiačkami ŠÚV), rozhlasom a sprístupnením rôznych propagačných letákov a brožúr pre všetky poschodia a výchovné skupiny (slúžia pre žiakov ako prostriedok primárnej prevencie a získavania informácií z onkologickej oblasti).

Ako dobrovoľníci sa zbierky aktívne zúčastnilo 24 žiakov z 12 škôl (17 dievčat a 7 chlapcov). Zbierka prebiehala v rámci internátu a taktiež v uliciach mesta. Preto sa dá povedať, že do akcie boli zapojení takmer všetci žiaci – boli oslovení a informovaní o poslaní a o cieľoch zbierky. Zbierku podporila väčšina z nich podľa svojich finančných možností.

Aktivitou dobrovoľníkov sa podarilo vyzbierať a na konto LPR vložiť 891,09 eur, čo je viac ako v minulom roku.  Výnos bol prepočítaný v prítomnosti pani vychovávateliek Kitkovej, Hudecovej a Semancovej, ktoré môžu dosvedčiť správnosť a presnosť vyzbieranej sumy.

Výchovný cieľ, a to rozvíjať vzťah k dobrovoľníckej práci a informovanie žiakov o onkologickej problematike považujem za splnený a projekt považujem za úspešný.