+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDňa 13.11.2012 sa v našom ŠI uskutočnila preventívno - informačná akcia vrámci prevencie a eliminácie sociálnopatologických javov v našom internáte“Deň bez cigarety – Vymeň cigaretu za jablko“. Ako už samotný názov naznačuje, cieľom tejto akcie bolo preventívne pôsobenie na žiakov – fajčiarov tým, že koordinátori prevencie spolu s referentmi prevencie ŠI, ponúkali študentom symbolicky .jablko na výmenu za cigaretu.Cieľom akcie bolo povzbudiť študentov – fajčiarov, k osobnej účasti na tejto akcii a k zamysleniu sa nad škodlivosťou fajčenia pre ich zdravie. Zo strany koordinátorov boli vyzvaní k prehodnoteniu tohto sociálnopatologického javu v ich živote a povzbudení k zanechaniu tohto zlozvyku alebo aspoň k jeho postupnému obmädzovaniu. Akcia splnila svoj preventívno-informačný cieľ, nakoľko sa v nej zúčastnila či už aktívne alebo pasívne väčšia časť študentov – fajčiarov, bývajúcich v našom ŠI.

 

Deň bez cigarety

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.