+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skČo vieš o krajinách sveta ?

Akcia sa konala 27.1.2014 v jedálni školského internátu. Kvízové   otázky pre žiakov  pripravila Ing. Danka Lacová. Každú výchovnú skupinu zastupovalo dvojčlenné súťažiace družstvo. Správne odpovede si súťažiaci vyberali z troch možností A, B, C a v pretlači  kvízu zakrúžkovali správnu odpoveď. Každej správnej odpovedi prislúchal 1bod a maximálny počet bodov bol 55.

Výsledky :

  1. miesto  -  Štefan Bezeg, Patrik Stajsko                    16. VS

  2. miesto  -  Andrea Danihelová, Magdaléna Dulová   3. VS

  3. miesto  -  Adrián Majoros, Branislav Topitzer     21 a  22.VS             

 

Cieľom akcie bolo viesť žiakov k porozumeniu a tolerancii voči iným národom, kultúram, zároveň si overiť úroveň svojich vedomostí, zručností a príjemne sa pobaviť.

 Danka Lacová

Čo vieš o krajinách sveta?

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.