+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skČo vieš o krajinách sveta ?

/ geografický kvíz /

Akcia sa konala 17.4.2012 o 19,30 hod. v jedálni. Jej cieľom bolo podnecovať a rozvíjať záujem mladých ľudí o geografiu krajín celého sveta, posilňovať výchovu k medzinárodnému porozumeniu, európanstvu ako aj k národnej a náboženskej tolerancii. Zároveň si overiť úroveň svojich vedomostí a zručností, príjemne sa pobaviť. Za každú výchovnú skupinu sa kvízu zúčastnili dvaja súťažiaci. Na víťazov, aj na všetkých súťažiacich čakala sladká odmena.

Súťažiaci mali tiež vylúštiť tajničku, kde sa skrývalo meno významného stredovekého cestovateľa, ktorý sa ako prvý dostal po súši až do Číny. Na víťaza tiež čakala sladká odmena.