+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skČervené stužky 2014

                                         

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2014 a vyvrcholí 1. decembra 2014 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Kampaň sa nesie v znamení hesla

„Žiadne  nové HIV infekcie a žiadne úmrtia v súvislosti s AIDS“.

Školský internát Medická 2 – Košice, sa už po šiestykrát zapojil do celoslovenskej kampane Červené stužky. Cieľom všetkých aktivít, ktoré sprevádzali tohtoročnú kampaň je informovanie o ochorení  AIDS, možnostiach prevencie a ochrany. V neposlednom rade tiež odbúravanie predsudkov a  vyjadrenie solidarity s osobami s HIV/AIDS.

Naša účasť v kampani sa začala už na prelome mesiacov september a október prihlásením sa do projektu a prípravou na výtvarnú súťaž. Z pomerne veľkého počtu vytvorených pohľadníc koordinátorka kampane p. vych. Hockicková v spolupráci s p. vych. Samborovou  vybrali a zaslali v zmysle vypísaných kritérií do súťaže 3 návrhy žiačok.

V celoslovenskej výtvarnej súťaži ŠI zastupujú žiačky:

Renáta  Pomajová

Michaela Hubaľová

Barbora Semanová

Samotná príprava Svetového dňa boja proti AIDS pokračovala vyhotovením a nosením červených stužiek.  Celá kampaň bola spropagovaná prostredníctvom letákov. Vyvrcholením aktivít  bola celo-internátna akcia konaná  25. 11. 2014 v jedálni ŠI za účasti 115 žiakov.

Z rozsiahlej prezentácie o prevencii a príznakoch ochorenia sa žiaci tiež dozvedeli, že aj vďaka osvete a všetkým sprievodným akciám Slovenská republika patrí naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v  roku 1985 do 30. 9. 2014 bolo registrovaných u občanov Slovenskej republiky i cudzincov spolu 704 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z  577 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 498 vyskytlo u mužov a 79 u žien. U  76 osôb (65 mužov, 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 53 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 41 v štádiu AIDS). Prezentácia bola doplnená čítaním pravdivého príbehu homosexuála postihnutého vírusom HIV, ukážkou z filmu Anjeli a prednáškou Mgr. Zuzany Pachovej, riaditeľky OZ Pomocná ruka, spojenou s praktickou ukážkou. V priebehu akcie žiaci vyjadrili svoju podporu kampani nielen pripnutím červenej stužky, ale aj vytvorením stužky zo zapálených červených čajových sviečok.

Fotodokumentácia: Mgr. Mária Karoľová

Za akciu zodpovedná: Mgr. Renáta Hockicková

Červené stužky 2014

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.