+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skČervené stužky 2013

 Školský internát Medická 2 – Košice, sa už piatykrát zapojil do celoslovenskej kampane Červené stužky – ktorej snahou je znižovanie výskytu HIV a AIDS na nulové hodnoty a eliminácia diskriminácie ľudí s HIV/AIDS.

Cieľom všetkých aktivít, ktoré sprevádzali tohtoročnú kampaň je informovanie o ochorení  AIDS, možnostiach prevencie a ochrany ako aj vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS.

Naša účasť v kampani sa začala už v mesiaci október prípravou na výtvarnú súťaž. Z pomerne veľkého počtu vytvorených pohľadníc (zastúpených z VS 3, 1, 13, 14 a 15) sme do súťaže v zmysle vypísaných kritérií zaslali 3 návrhy žiakov: Maroša Vasilišina z VS 15, Lenky Nagyovej z VS 14 a Martina Mikulku z VS 15.

Čestné uznanie v celoslovenskej výtvarnej súťaži získala žiačka Lenka Nagyová z VS 14, ktorej aj touto cestou blahoželáme.

 

        Samotná príprava Svetového dňa boja proti AIDS pokračovala vyhotovením a nosením červených stužiek. Celá kampaň bola spropagovaná prostredníctvom školského rozhlasu a letákov.

        Vyvrcholením aktivít celej kampane bola celo-internátna akcia konaná dňa 2.12.2013 pod vedením p. vychovávateľky Hockickovej v úzkej spolupráci s protidrogovou referentkou žiackej rady školského internátu, Martinou Šipošovou z VS 7. Akcia sa konala v klubovej miestnosti č. 310.

Náplň programu tvorila obsahovo rozsiahla prezentácia aktuálne doplnená video spotmi, premietaním filmu Anjeli a zapojením sa žiačok z VS 7 – M. Šipošovej a z VS 14 - B. Rešovskej, D. Gombitovej a L. Nagyovej do čítania skutočných príbehov mladých ľudí postihnutých vírusom HIV.

Na záver akcie žiaci na červené papieriky napísali predsudky voči tomuto ochoreniu a vytvorili červenú stužku.

 

Fotodokumentácia: Kinga Zánová

Za akciu zodpovedná: Mgr. Renáta Hockicková

Červené stužky

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.