+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skČervené stužky 2012

 Školský internát Medická 2 – Košice, sa už po štvrtýkrát zapojil do celoslovenskej kampane Červené stužky. Tohto roku bola kampaň okrem problematiky AIDS rozšírená o v súčasnosti veľmi aktuálnu tému obchodovania s ľuďmi.

Naša účasť v kampani sa začala už 18. 10. 2012 zapojením sa do Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. S našimi žiakmi sme sa zúčastnili vernisáže výstavy plagátov na tému: „Viete, čo teraz robí vaše dieťa?“ v historickej radnici v Košiciach.  A následne činoherného predstavenia francúzskeho spisovateľa Jeana Anouilha ColombeVtáčatko.

Podľa vypísaných kritérií sa školský internát zapojil  aj do výtvarnej súťaže zaslaním pohľadníc žiakov: Dominika Baldovského, Maroša Vasilišina  a Erika Ždiľu z VS 15 a literárnej súťaže zaslaním príspevkov žiačok  Radoslavy  K a v u l i č o v ej  z VS  14 a  Lenky  Fencákovej z VS 13.

Z celkového počtu 121 do súťaže zapojených /v kategórii stredných škôl/  sa naše príspevky celoslovenskej konkurencii neumiestnili na popredných ocenených pozíciách, ale aj tak ďakujeme  všetkým žiakom za reprezentáciu ŠI.

Samotná príprava Svetového dňa boja proti AIDS pokračovala vyhotovením a nosením červených stužiek. Celá kampaň bola spropagovaná prostredníctvom školského rozhlasu plagátov, letákov a informačných brožúr a  pútačom vo vestibule ŠI.

Vyvrcholením aktivít celej kampane bola celo-internátna akcia konaná dňa 3.12.2012 pod vedením p. vychovávateľky Hockickovej v klubovej miestnosti č. 310. Náplň programu tvorila obsahovo rozsiahla prezentácia aktuálne doplnená video spotmi a zapojením žiakov pri čítaní skutočných príbehov mladých ľudí postihnutých vírusom HIV. Akcie sa priamo na mieste zúčastnilo cca 60 žiakov všetkých vekových kategórií.