+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skČervené stužky 2011

 Školský internát Medická 2 – Košice, sa už po tretíkrát zapojil do celoslovenskej kampane Červené stužky.

Naša účasť v kampani sa začala už 10. 11. 2011 spropagovaním výtvarnej súťaže p. vychovávateľkou Gačkovou, ktorej poslaním bolo vytvorenie pohľadníc s grafickým vyjadrením zamerania kampane. Uzávierka výtvarnej súťaže bola 17.11.2011. Podľa vypísaných kritérií boli dňa 16.11.2011 za školský internát odoslané 3 pohľadnice. Príprava Svetového dňa boja proti AIDS pokračovala vyhotovením červených stužiek žiačkami 11. VS, ktoré boli s informačným materiálom distribuované do jednotlivých VS.

Celá kampaň a jej hlavná aktivita bola spropagovaná prostredníctvom školského rozhlasu, plagátmi, letákmi a informačnými brožúrkami, ktoré boli vyvesené na každom poschodí a tiež veľkým pútačom vo vestibule ŠI. Nosnou aktivitou celej kampane bola celointernátna akcia pod vedením p. vychovávateľky Hockickovej konaná dňa 30.11.2011 v miestnosti č. 310, za účasti cca 50 žiakov všetkých vekových kategórií. Náplň programu tvorila rozsiahla prezentácia aktuálne doplnená videom o:

  • živote detí nakazených infekčným ochorením AIDS v krajinách subsaharskej Afriky,
  • osude narkomana Petra a tiež
  • reklamných spotoch o ochorení AIDS.

Nechýbali ani písomné svedectvá ľudí infikovaných vírusom HIV. Na neľahkú úlohu čítania silných emotívnych príbehov sa podujali žiaci Dominik Legemza (Príbeh Romana), Daniel Plíček (Príbeh Adama) z VS č.15 a žiačka Tonka Antalová (Stratila som panenstvo a …) z VS č.5.

Akcia sa konala ako v priestoroch ŠI, tak aj mimo neho, nosením červených stužiek.

Organizátorkou akcie bola :          Mgr. Renáta Hockicková