+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skNáš Školský internát sa prvýkrát zapojil do projektu Červené stužky v rámci boja proti AIDS. Súčasťou kampane bola aj príprava a nosenie červených stužiek, ktoré vyjadrujú symboliku solidarity voči obetiam AIDS. Dňa 30.11.2009 sa v jedálni ŠI konala sprievodná akcia, ktorej hlavným bodom programu bola prezentácia na tematiku AIDS spojená s premietaním videa. Prítomným žiakom sa pani vychovávateľka Mgr. Gabriela Gačková snažila priblížiť súčasný stav rozšírenia tejto choroby vo svete.