+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skWorkshop „Burza práce v prihraničných regiónoch“

Miškolc, 28. – 29.1.2010


Cieľ akcie:  prezentovať odbornú prípravu, možnosti trhu práce, najväčších zamestnávateľov  a  postup pri uchádzaní sa o zamestnanie     v oboch prihraničných regiónoch

Workshopu sa zúčastnilo 20 vybratých študentov nášho školského internátu. Program  absolvovali spolu so študentami partnerského internátu.

Prvý deň workshopu bol oboma partnermi predstavený systém odbornej prípravy na povolanie v oboch regiónoch, súčasná ponuka trhu práce, boli predstavení hlavní zamestnávatelia. V našej prezentácii sme sa zamerali na predstavenie najväčšieho zamestnávateľa – US Steel Košice a priemyselných parkov, s dôrazom na predstavenie firiem priemyselného parku v Kechneci, ktorý je teritoriálne veľmi blízko maďarského územia. Účastníci workshopu boli oboznámení so systémom pomoci štátu a neštátnych subjektov pri hľadaní prvého zamestnania. V diskusii si študenti vymieňali konkrétne skúsenosti zo škôl, skúsenosti ich rovesníkov pri hľadaní prvého zamestnania  a pod.

Druhý deň workshopu sa účastníci /spoločne slovenskí a maďarskí študenti/ v dopoludňajších hodinách zúčastnili  na exkurzii vo veternej elektrárni v  Zolci a v popoludňajších hodinách v továrni Roberta Bosha. V rámci exkurzie sa študenti oboznámili s výrobným systémom, výrobným procesom firmy, absolvovali priamo pobyt v dvoch prevádzkách, kde  mohli vidieť, ako sa vyrábajú súčiastky pre automobilový priemysel a tiež  záhradné a hobby náradia. V diskusii so zamestnancami získali informácie o náplni práce i rozvrhnutí pracovného času zamestnancov, o zamestnanosti a výbere, či zaškoľovaní zamestnancov