+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skBiele stužky

          25. marec – Deň počatého dieťaťa, je pravidelnou celoslovenskou kampaňou mimovládnych organizácií združených vo Fóre života (vzniklo v roku 2001 a združuje 46 organizácií z celého Slovenska).

 

         Na podporu tejto kampane sa v priebehu týždňa od 18. do 25. marca konali rôzne akcie po-ukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia.. Výnimkou nebol ani náš Školský internát.  Dňa 25. marca zorganizovala pani vychovávateľka Mgr. Hockicková  celo-internátnu akciu, v  úvode ktorej prítomných informovala, že mottom kampane v tomto roku je: „Jeden z nás“ a pripnutím si jednoduchej bielej stužky sa môžu všetci stať nositeľmi posolstva kampane.  25. marec  je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“. V tento deň si zároveň pripomíname  odchod prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim.  

Akcia sa uskutočnila v klubovni č. 310 za prítomnosti cca 60 žiakov. Prezentácia na danú tému bola vhodne doplnená ukážkami filmu BELLA z kategórie PRO-LIFE filmov a čítaním skutočných príbehov do ktorého sa zapojili žiačky a žiaci z VS 8, VS 13, VS 14 a VS 15.

 

Biele stužky

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.