+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skBeseda s krasokorčuliarom

Ing. Karol Gornaľ, bývalý člen ľadovej revue „Holiday on Ice“ v ktorej pôsobil 6 rokov, prišiel na besedu dňa 17.1.2011. Na začiatku premietol niekoľko ukážok z predstavení tejto najnavštevovanejšej revue a potom odpovedal na otázky zúčastnených žiakov aj vychovávateľov. Aj napriek dobrej propagácii tejto akcie, účasť študentov bola slabá, možno nebol dobre zvolený termín, nakoľko to bolo tesne pred polročným opakovaním. Verím, že budúci rok to bude oveľa úspešnejšia akcia. /L. Kozák/.