+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDňa 2. decembra 2009 sa v našej jedálni uskutočnila beseda s Jaroslavom Horváthom. Tento niekoľkonásobný majster sveta a, zároveň, jediný profesionálny kulturista na Slovensku, prijal pozvanie od pána vychovávateľa Mgr. Pavla Imricha. Besedy sa zúčastnili žiaci i žiačky školského internátu. Niektorí sa dokonca aktívne zapájali svojimi zvedavými otázkami. No najviac sa všetci tešili z podpisovania plagátov a kartičiek. Majster Horváth sa ochotne so žiakmi „zapózoval“, aby mali fotky na pamiatku.