+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skBeseda o ľudských právach

 

Termín : 7. 10. 2013

 Lektor : JUDr. Mižáková Viktória , regionálna zástupkyňa, Stredisko pre ľudské práva v Košiciach

Stredisko poskytuje právne poradenstvo v oblasti ľudských práv, v otázkach diskriminácie, pri prejavoch intolerancie a pri problematike dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania. „Zameriame sa aj na vzdelávacie aktivity, najmä na školách, či poskytovanie knižničných služieb a popularizáciu ľudských práv“ povedala Mižáková. Na stredisko, ako aj jeho regionálne kancelárie sa môže obrátiť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa cíti byť diskriminovaná.

Cieľom tejto besedy bolo získať nový a hlbší pohľad na ľudské práva

 Žiakov, v počte 30, zaujímali rôzne zaujímavé prípady, ktoré riešili a tiež sa zaujímali o rôznych postupoch, ktoré boli zamerané na žiakov na ich školách.

Zodpovedná : PhDr. G. Romanovová

Beseda o ľudských právach

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.