+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skBeseda  „Efektívne učenia a adaptácia na strednú školu a život v ŠI“

Dňa 26.9.2011 sa uskutočnila   beseda pre žiakov 1.ročníka, ktorej cieľom bolo poskytnúť  žiakom  základné informácie týkajúce sa efektívneho učenia, zvládania stresu, optimalizácie režimu dňa, dodržiavania psychohygieny a  spolužitia v školskom internáte.   O besedu, ktorú viedla psychologička PhDr. Angelika Prevozňáková, bol zo strany žiakov velký záujem,  z čoho možno usúdiť, že naši žiaci majú  ambície   zvládnuť strednú  školu s čo najlepším prospechom.