+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skBasketbalový turnaj 2011/2012

Priateľský basketbalový turnaj sa konal 25.okóbra 2011. Turnaja sa zúčastnilo 22 žiakov troch školských internátov a to 8 žiakov z ŠI Medická, 6 žiačok z ŠI Považská a 8 žiakov z ŠI Jedlíkova. Hralo sa v telocvični na Bernolákovej ulici, z každého družstva 5 hráči, vzájomné zápasy po 12 minút. Nakoľko z ŠI Jedlíkova prišlo zmiešané družstvo a z ŠI Považská len dievčatá, vytvorili sa z internátov Medická a Považská 2 zmiešané družstvá s cieľom dobre si zahrať. Žiaci hrali so zápalom , dievčatá predviedli veľmi pekné akcie pod oboma košmi. Všetci zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou.

Výsledky turnaja:

1.zápas : ŠI Považská - ŠI Jedlíková         9 : 10

2. zápas : ŠI Medická - ŠI Jedliková         5 : 4

3. zápas : ŠI Medická – ŠI Považská          4 : 15

 

Umiestnenie:

1. miesto : ŠI Považská                     24 : 14

2. miesto : ŠI Jedlíková                    14 : 14

3. miesto : ŠI Medická                       9 : 19

 

Hráči ŠI Medická:

Samuel Paluga, Dávid Šimko, Matúš Hovanec. Daniel Políček - 1.miesto

Jozef Perháč, Ľuboš Valko, Norbert Gašparík, Michal Gánovský - 2.miesto