+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skBasketbalový turnaj 2010/2011

Priateľský basketbalový turnaj medzi žiakmi troch ŠI bol naplánovaný na mesiac máj. Nakoľko v máji sa konalo veľa akcií, bol turnaj preložený na jún. Zúčastnilo sa ho celkom 20 žiakov z rôznych VS a to 6 žiakov z ŠI Medická, 8 žiačok z ŠI Považská a 6 žiakov z ŠI Jedlíkova. Hralo sa v telocvični na Bernolákovej ulici, z každého družstva 5 hráči vzájomné zápasy po 12 minút . Žiaci hrali so zápalom aj napriek  pomerne vysokej teplote v telocvični. Pitný režim bol dodržaný, všetci zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou.

Cieľ akcie bol splnený , žiačky  a žiaci ŠI Medická predviedli športové a pohybové aktivity pod basketbalovou sieťkou  v konfrontácii so žiakmi iných internátov. Turnaj sme ukončili konštatovaním, že je poľutovaniahodné, že taká krásna hra ,ako je basketbal, sa hrá čoraz menej a dohodli sa , že začiatkom šk.r.2011/2012 si takýto priateľský turnaj zopakujeme.


Výsledky turnaja :      Považská - Medická           14:2

Medická - Jedlikova            6:20

Jedlikova - Považská          10:4

 

Umiestnenie :            1. miesto : Jedliková      4 body

2. miesto : Považská      2 body

3. miesto : Medická       0 bodov