+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk Správa z celointernátnej akcie

 

Názov akcie:      „Ako sa píšu noviny“                                       

Oblasť výchovy:   Mediálna výchova

Zodpovedná :     Erika  Samborová

T:   20. 3. 2013  o 14,00 hod.

 Miesto konania: Redakcia denníka Korzár a týždenníka Košický večer.

   Cieľom akcie bolo získať teoretické a praktické znalosti z oblasti mediálnej komunikácie exkurziou  v redakciách denníka Korzár a týždenníka Košický večer, oboznámiť sa s prácou redaktorov spravodajstva, kultúry, športu, s prácou grafikov, s výrobou a inzerciou novín. Akcie sa zúčastnili  aj členovia redakčného krúžku  ŠI.           

 

Erika  Samborová

Ako sa píšu noviny

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.